Өнөр жай жабдуулары
Газ казандары
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Суюк отун казандары
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Беш октуу иштетуу борборлору
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Комбинациялуу казандар
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Пилорама жабдуулары
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Лазердик кесуу
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Робототехника жана автоматташтыруу
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Жыгач усталык жабдуулар
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Катуу отун казандары
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Токарлар
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Металл фрезердик станоктор
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Төрт тараптуу машиналар
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Майдалоочу жабдуулар
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Электроэрозиялык машиналар
СКАЧАТЬ ПРАЙС
ЖЧК GLOBAL INTERNATIONAL TRADE

ИНН: 01706202210333
OKPO: 31543651
Каттоо номери: 207073-3300-ЖЧК
Юридикалык дареги: 720028, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Сүйөркулов көчөсү, 20/20 имарат.

+9960554009802
globalintertradlictilda@gmail.com