БАЙЛАНЫШТАР
Эгерде сизде дагы эле кандайдыр бир шектенyyлөр болсо, биздин адистерге кайрылыңыз, алар аларды жокко чыгарышат!
Же сурооңузду сүрөттөп берсеңиз болот, биздин адистер сиз менен байланышат:
БИЗДИН ТОЛУГУ МЕНЕН
ИНН: 01706202210333
OKPO: 31543651
Каттоо номери: 207073-3300-ЖЧК
Юридикалык дареги: 720028, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Сүйөркулов көчөсү, 20/20 имарат.
ОсОО ГЛОБАЛ ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙД

ИНН: 01706202210333
ОКПО: 31543651
Регистрационный номер: 207073-3300-ООО
Юридический адрес: 720028, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суеркулова, дом 20/20

+9960554009802
globalintertradlictilda@gmail.com