Жылытуу жабдуулары
Вентиляция агрегаттары
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Суу жылыткычтар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Жылытуу радиаторлору
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Конвекторлор
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Казандар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Жылуулук насосу
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Бассейндер yчyн жылуулук насостору
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Жылуулук куралдары
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
ЖЧК GLOBAL INTERNATIONAL TRADE

ИНН: 01706202210333
OKPO: 31543651
Каттоо номери: 207073-3300-ЖЧК
Юридикалык дареги: 720028, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Сүйөркулов көчөсү, 20/20 имарат.

+9960554009802
globalintertradlictilda@gmail.com