Климаттык жабдуулар
VRF системаларынын тышкы блоктору
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
VRF системаларынын ички блоктору
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Кондиционерлер
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Кассеталык кондиционерлер
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Колонна кондиционерлери
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Компрессордук жана конденсациялык агрегаттар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Көп сплит системалары
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Полго-шыпка кондиционерлер
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Аба кургаткычтар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Аба тазалагычтар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Термикалык пардалар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Нымдагычтар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
Муздаткычтар
ЖҮКТӨП АЛУУ БААСЫ
ЖЧК GLOBAL INTERNATIONAL TRADE

ИНН: 01706202210333
OKPO: 31543651
Каттоо номери: 207073-3300-ЖЧК
Юридикалык дареги: 720028, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Сүйөркулов көчөсү, 20/20 имарат.

+9960554009802
globalintertradlictilda@gmail.com